Robotsvetsning

Robotsvetsning

pb017
pb016

Vi förfogar över fyra svetsrobotceller med möjligheten att svetsa 2 meter långa detaljer. Det finns avancerad svetsteknologi för att svetsa i tunnplåt med varierande spalter och utan loppor.

Site Login