Omera R700

Stina Eneman Nyheter

Kantbearbetningsmaskinen som kommer att användas för att göra olika profileringar på runda
detaljer blir klar för leverans i mitten av september. Resultaten av de första provkörningarna har
varit mycket positiva, måttnoggrannheten är precis och det ser mycket bra ut. Med maskinen på
plats kommer vi att kunna tillverka mer avancerade produkter snabbare och billigare.