Valsning och Rullformning

Be-Ge Plåtindustri AB använder sig av valsning och rullformning i tillverkning av koner och mantlar

Kon och manteltillverkningen är en process som vi relativt ensamma om, där tillverkas koner och mantlar i framför allt rostfritt och syrafast material.

Forma mantlarna

Be-Ge Plåtindustri AB tillverkar mantlarna som sedan
tig- eller plasmasvetsas utan svetsoxid. Vi erbjuder
också möjlighet att forma mantlarna.