Om Be-Ge Plåtindustri AB

Be-Ge Plåtindustri AB startades 1951, under namnet Oskarshamns Plåtindustri AB. Under åren har bolaget utvecklats till en rationell industri för tillverkning av plåtkomponenter i mindre och medelstora serier. Kunderna finns främst inom verkstadsindustrin i Skandinavien.

Sedan år 2001 förvärvar Be-Ge Företagen AB Oskarshamns Plåtindustri, och år 2008 genomförs ett namnbyte till Be-Ge Plåtindustri AB.


Bred kompetens

Genom den breda kompetensen hos
vår personal och bredden i vår maskinpark, skräddarsyr vi de för kunden mest optimala produkterna med hänsyn till funktion och pris.