Valsning och rullformning

Be-Ge Plåtindustri AB använder sig av valsning och rullformning i tillverkning av koner och mantlar.

Kon och mantel tillverkning

Kon och manteltillverkningen är en process som vi relativt ensamma om, där tillverkas koner och mantlar i framför allt rostfritt och syrafast material.

Forma mantlarna

Be-Ge Plåtindustri AB tillverkar mantlarna som sedan tigsvetsas utan svetsoxid. Vi erbjuder också möjlighet att forma mantlarna.