Miljö enligt 14 001

Be-Ge Plåtindustri AB är certifierade enligt SS-EN ISO 14 001 och arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan.

Minska miljöpåverkan

Be-Ge Plåtindustri AB arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i dess arbete. Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14 001.