Medarbetare

Genom den breda kompetensen hos vår personal och bredden i vår maskinpark, skräddarsyr vi de för kunden mest optimala produkterna med hänsyn till funktion och pris. Kontakta oss här!

VD/Marknad

Birger Andersson

Birger Andersson

Marknad/Beredning

Lars Svensson

Lars Svensson

Marknad/Ekonomi

Marie Lundgren

Marie Lundgren

Kvalité/Teknik/Miljö

Christian Karlsson

Christian Karlsson

Inköp/Logisik

Inge Caremalm

Inge Caremalm

Produktion

Peter Åberg

Peter Åberg

Svetsansvarig

Mats Johansson

Mats Johansson

Transport

Michael Axelsson

Michael Axelsson

Planering

Peder Olsson

Peder Olsson

Produktionsteknik

Per Östlund

Per Östlund

Mätteknik

Rickard Bergeskans
Rickard Bergeskans