Pressning

Be-Ge Plåtindustri AB  förfogar över flertalet hydraul- och excenter-pressar för verktygsbunden tillverkning, som djupdragning men också vid formning av detaljer i lite större serier.

Verktygsbunden tillverkning

Pressarna används för verktygsbunden tillverkning i form av bockning och formning av detaljer i lite större serier. Här tillverkas också djupdragna produkter.

Ventil, valve
Manometer hus

Presskraft upp till 2500 kN

Hos Be-Ge Plåtindustri AB finns det presskrafter upp till 2500kN.