Produktionen är nu igång i 6:ans robotcell

Stina Eneman Nyheter

Produktionen är nu igång i 6:ans robotcell, den ökade kapaciteten är väl behövd för att möta våra kunders behov.