Resultat 2020/2021

Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating Division, Be-Ge Component Division och Be-Ge Vehicle Division.

Fakturerad försäljning

Fakturerad försäljning 2020/2021

 
Belopp i tusentals SEK2020/212019/202018/19
RESULTAT POSTER   
Fakturerad försäljning1 127 3971 193 9831 137 670
Rörelseresultat76 26049 79767 158
Resultat efter finansiella poster79 29753 70070 852
Årets resultat62 01541 41655 049

NYCKELTAL
   
Vinstmarginal, %7,04,56,2
Avkastning på sysselsatt material, %14,110,214,3
Avkastning på eget material, %11,18,011,5
Soliditet, %75,476,171,5
Investeringar25 38729 17114 220

Definitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/5 – 30/4

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.