Resultat 2020/2021

Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating Division, Be-Ge Component Division och Be-Ge Vehicle Division.

Fakturerad försäljning

Fakturerad försäljning 2020/2021

 
Belopp i tusentals SEK2020/212019/202018/19
RESULTAT POSTER   
Fakturerad försäljning1 127 3971 193 9831 137 670
Rörelseresultat76 26049 79767 158
Resultat efter finansiella poster79 29753 70070 852
Årets resultat62 01541 41655 049

NYCKELTAL
   
Vinstmarginal, %7,04,56,2
Avkastning på sysselsatt material, %14,110,214,3
Avkastning på eget material, %11,18,011,5
Soliditet, %75,476,171,5
Investeringar25 38729 17114 220

Definitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/5 – 30/4